Daruj krv redovito

Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek- darivatelj krvi. Svi mi i naši bližnji, ako/kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo i isključivo o jednom- dobrovoljnim darivatelji/cama krvi.

Dobrovoljni darivatelj krvi je posredan, aktivan sudionik u liječenju bolesnika, tj. on je aktivna veza između zdravog dijela društva i bolesnika.

Daruj krv redovito heart

Rubrika: