Rafael Dropulić

U svijetu koji ubrzano putuje u moralnu provaliju, beznađe, sebičnost i materijalizam, Bog nam još uvijek daje načina da učimo ljubiti i tako ne zaboravimo na duhovni aspekt ovozemaljskog života. Davanje vlastite krvi za drugoga je snažan čin koji pomaže očuvati duhovnu gibljivost srca i pridonosi zdravom poimanju života kao neprocjenjivom daru s neba.

Iskreno zahvaljujem Udruzi darivatelja krvi na tom otkriću i pozdravljam sve daljne akcije u prikupljanju te dragocjene, životonosne tekućine.

Također pozivam i sve ljude dobre volje da se odazovu ovim akcijama i daruju dio sebe za drugoga.

Rafael Dropulić  

 

 

Najljepša hvala Rafaelu Dropuliću, pobjedniku reality showa Story Super Nova Music Talents i Farme,

na njegovom doprinosu u promociji dobrovoljnog darivanja krvi. yes