Pogodnosti

U Republici Hrvatskoj dobrovoljni darivatelji krvi uživaju sljedeća prava i pogodnosti:

  • Imaju pravo na plaćeni dopust (1 slobodan dan) s naslova Dobrovoljnog darivanja krvi koji se ostvaruje tijekom kalendarske godine sukladno radnim obavezama. Zakon o radu(pročišćeni tekst) čl. 57. st. 5 (NN 137/04). Ovo pravo je povoljnije riješeno pojedinim kolektivnim ugovorima, tako primjerice dobrovoljnim darivateljima krvi pripada pravo na 2 dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi do najviše 10 dana u kalendarskoj godini. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja čl. 43. st.1. podstavak 9.(NN 09/05).

 

  • Za dobrovoljne darivatelje krvi koji su osiguranici HZZO ( Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje), i to za muškarce koji su krv darovali više od 35 puta i žene koje su darovale krv više od 25 puta, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osuguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu: Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl. 14a. stavak1. točka 3 (NN 85/06, NN 150/08)

 

  • Dobrovoljni darivatelji krvi u gradu Zagrebu imaju pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu za javni prijevoz koji se odvija unutar područja javnog prijevoza Grada Zagreba, i to muškarci koji su darovali krv 30 i više puta i žene koje su krv darovale 20 i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. (Odluka gradske skupštine Grada Zagreba o socijalnoj skrbi od 28.09.06., te Odluka o izmjenama odluke o socijalnoj skrbi od 31.03.09. čl.5. Za dobivanje besplatne pokazne karte u HZTM je potrebno donijeti potvrdu od radne organizacije, ako je osoba zaposlena a ne prima plaćeni prijevoz ili kartu, a ako je umirovljenik - potvrdu da je u mirovini. U osobnoj iskaznici mora biti navedeno prebivalište - Zagreb. Korisnike prava utvrđuje Ured na temelju podataka HZTM uz predočenje dokaza potrebnih za ostvarenje prava prema navedenoj odluci.

 

S obzirom da smo mnogo upita imali oko ostvarivanja prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, isto ćemo dodatno pojasniti:

Dobrovoljni darivatelji krvi s prebivalištem u gradu Zagrebu, koji imaju, muškarci: 30 i više darivanja i žene: 20 i više darivanja, a koji ne ostvaruju pravo po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. To pravo ostvaruje se u Gradskom uredu za zdravstvo, Draškovićeva 15.

Od dokumentacije Vam je potrebno sljedeće:

1.)
Potvrda Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Petrova 3 o broju darivanja

2.) 
Potvrda poslodavca - za zaposlene, kojom poslodavac potvrđuje da Vam ne plaća prijevoz
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - za nezaposlene, s time da je važno naglasiti da u trenu podnošenja zahtjeva morate biti prijavljeni na HZZ
Rješenje o mirovini - za umirovljenike ili obavijest o zaprimanju dokumentacije u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

3.) 
Obostrana preslika osobne iskaznice

 

Navedena dokumentacija prilaže se uz ispunjeni 'Zahtjev za ostvarivanje prava'.

Zahtjev za ostvarivanje prava možete skinuti na službenim stranicama Grada Zagreba, a dostupan je i u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje i u pisarnici Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15/III i IV kat.

Spomenutu dokumentaciju 1+2+3+Zahtjev za ostvarivanje prava možete predati u uredovno vrijeme: 
a) ponedjeljak, srijeda, petak od 8.00 do 15.30 sati 
b) utorkom i četvrtkom od 8.00 - 18.00 sati,

u pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg S. Radića 1/ prizemlje ili u pisarnici Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15/III i IV kat.