Ciljevi Udruge darivatelja krvi

Učiniti Zagreb vodećim gradom u Europi i svijetu po udjelu darivatelja krvi u ukupnom broju stanovništva!

 

Iako grad Zagreb broji oko 30 000 aktivnih darivatelja krvi, nažalost, počeli smo se susretati sa velikim problemom.

S jedne strane za realnost imamo to da stanovništvo Zagreba (kao i uopće cijele Republike Hrvatske) postaje sve starije, što sa sobom nosi pojačanu potrebu za krvlju (lošije zdravlje, češće operacije) ali i manju mogućnost onih koji krv mogu darovati. 

Osim što na nacionalnoj razini uočavamo loše i strahovite demografske pokazatelje, svjedoci smo i činjenice kako Lijepu našu sve više napuštaju mladi, zdravi ljudi, potencijalni darivatelji krvi. Stoga se s pravom možemo pitati, ako/kada odu mladi iz zemlje, tko će darivati krv, odnosno, osiguravati normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava?

Godišnje se napravi na tisuće operacija, a iste ne bi mogle biti ostvarive da nema osiguranih dostatnih zaliha sigurne krvi.

Kada govorimo o lošim pokazateljimo, možemo istaknuti ovaj podatak:
Prema strukturi udjela starijih osoba od 65 god. po županijama Republike Hrvatske u ukupnom broju starijeg pučanstva (N = 758.633) na prvom mjestu je Grad Zagreb
(N = 136.770, odnosno 18,03%).  (izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2014. godinu, str.46)

 

Te činjenice moraju nam biti misao vodilja u osiguravanju novih generacija darivatelja krvi.

Uz to, s obzirom na to da se kao najčešće spominjani razlog ne doniranja krvi navodi upravo nedovoljna informiranost, kao i strah od istog, vjerujemo kako edukacija mora biti na najvišoj razini, kako bi konstantno i kontinuirano, bez prestanka bile osigurane nove generacije dobrovoljnih davatelja krvi.

 

Dakle, sve što se odnosi na darivanje krvi mora biti dobro obrazloženo i sve nedoumice i zablude moraju biti dobro pojašnjenje kako bi se eliminirao strah u ljudi, te kako bi ih se potaknulo na ovaj nadasve plemenit čin.

 

Stoga, želimo nastaviti svoj rad na podizanju svijesti, informiranju, edukaciji i promicanju važnosti dobrovoljnog darivanja krvi, te želimo  stvoriti neprekidan krug osiguravanja novih dobrovoljnih davatelja krvi.

 

Vjerujemo da se isto može postići kroz:

- Programe prilagodbe u vrtićima sa posjetom naše maskote Crvenkapljice, a sa ciljem da   

  djeca stvaraju opušten, pozitivan i zdrav temelj   prema krvi

- Programe edukacije u osnovnim i srednjim školama te fakultetima, a sa ciljem da

  približimo mladima darivanje krvi kako bi se lakše  odlučili na taj čin jednoga dana

- gostovanjia u radio emisijama (promocija, informiranje, edukacija građana)

- atraktivno osmišljenim plakatima, a koji bi bili izloženi u zdravstvenim

  ustanovama (promocija, informiranje, edukacija građana)

- tiskanje i dijeljenje letaka (promocija, informiranje, edukacija građana)

- organiziranje javnih akcija/kampanja za doniranje krvi

- uključivanje osoba iz javnog života u rad Udruge 

- uključivanje medija u rad Udruge

 

Ukratko, možemo kazati kako su ciljevi Udruge darivatelja sljedeći:

  • Učiniti Zagreb vodećim gradom u Europi i svijetu po udjelu darivatelja u ukupnom broju stanovništva!
  • osiguravanje novih generacija dobrovoljnih darivatelja krvi
  • podizanje razine svijesti građana za njihove bolesne sugrađane
  • edukacija, informiranje i razjašnjavanje svih nejasnoća i zabluda kako bi se eliminirao strah od darivanja krvi
  • poticanje na ostvarenje tog nadsve plemenitog čina
  • promocija zdravog i odgovornog načina života (zdrava prehrana, odgovorno spolno ponašanje…)