Ciljevi udruge

Učiniti Zagreb vodećim gradom u Europi i svijetu po udjelu darivatelja krvi u ukupnom broju stanovništva!

 

Iako grad Zagreb broji oko 30 000 aktivnih darivatelja krvi, nažalost, susrećemo se sa dvojakim problemom. S jedne strane za realnost imamo to da stanovništvo Zagreba postaje sve starije, a s druge strane to nosi pojačanu potrebu za krvlju, kao i manju mogućnost onih koji krv mogu darovati.

(Prema strukturi udjela starijih osoba od 65 god. po županijama Republike Hrvatske u ukupnom broju starijeg pučanstva (N = 758.633) na prvom mjestu je Grad Zagreb (N = 136.770, odnosno 18,03%).  (izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2014. godinu, str.46)

Te činjenice moraju nam biti misao vodilja u osiguravanju novih generacija darivatelja krvi.

Uz to, s obzirom na to da se kao najčešće spominjani razlog ne doniranja krvi navodi upravo nedovoljna informiranost, kao i strah od istog, vjerujemo kako edukacija mora biti na najvišoj razini, kako bi konstantno i kontinuirano, bez prestanka bile osigurane nove generacije dobrovoljnih davatelja krvi.

Dakle, sve što se odnosi na darivanje krvi mora biti dobro obrazloženo i sve nedoumice i zablude moraju biti dobro pojašnjenje kako bi se eliminirao strah u ljudi, te kako bi ih se potaknulo na ovaj nadasve plemenit čin.

Stoga, Udruga darivatelja krvi želi nastaviti svoj rad na podizanju svijesti, informiranju, edukaciji i promicanju važnosti dobrovoljnog darivanja krvi, te želi stvoriti neprekidan začarani krug osiguravanja novih dobrovoljnih davatelja krvi.

Vjerujemo da se isto može postići kroz održane Programe prilagodbe u vrtićima sa posjetom naše maskote Crvenkapljice, prilagođene Programe edukacije u srednjim školama, fakultetima, potom, gostovanjima u radio emisijama, osmišljenim plakatima, a koji bi bili izloženi u zdravstvenim ustanovama, tiskanju i dijeljenju letaka, organiziranju javnih kampanja za doniranje krvi i ostalo.

 

Ukratko, ciljevi Udruge darivatelja krvi su:

  • Učiniti Zagreb vodećim gradom u Europi i svijetu po udjelu darivatelja u ukupnom broju stanovništva!
  • osiguravanje novih generacija dobrovoljnih darivatelja krvi
  • podizanje razine svijesti građana za njihove bolesne sugrađane
  • edukacija, informiranje i razjašnjavanje svih nejasnoća i zabluda kako bi se eliminirao strah od darivanja krvi
  • poticanje na ostvarenje tog nadsve plemenitog čina
  • promocija zdravog i odgovornog načina života (zdrava prehrana, odgovorno spolno ponašanje…)