O udruzi

Udruga darivatelja krvi osnovana je 04.07.2014. uz podršku Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Crvenog križa Zagreb, a u cilju promicanja i razvitka darivanja krvi, skrbi o darivateljima te zaštiti njihovih prava, kako na gradskoj, tako i na razini čitave Republike Hrvatske.

Aktivnosti Udruge nesumnjivo su od općeg dobra i od posebnog interesa za sve građane grada Zagreba, i to sa područja socijalnog i humanitarnog značenja, a pogotovo zaštite zdravlja.

Uz to, Udruga darivatelja krvi jedina je udruga na području grada Zagreba koja od samoga početka djelovanja svojim akcijama, te istupima u medijima više nego uspješno promovira ideju darivanja krvi, animira građane na taj plemeniti čin, te planira pokrenuti Projekt prilagodbe od najranije dobi ("Priča o Crvenkapljici"; zagrebački gradski vrtići). 

Cilj navedenog Projekta i posjete naše maskote “Crvenkapljice” (čiju izradu je financirao Gradski ured za zdravstvo) zagrebačkim vrtićima jest razveseliti djecu i poigrati se sa njima u prostorijama vrtića. Vjerujemo kako ćemo za rezultat dobiti to da će se djeci crvena kap približiti i kako će ju pamtiti kao nešto pozitivno i veselo, te tako stvoriti pozitivan temelj i stav prema krvi.  Već samo ostvarenje toga da djeca više ne bi plakala pri vađenju krvi značilo bi da je naš cilj postignut! A nekako mislimo da bi nam i roditelji na tome bili zahvalni laugh

Maskota Udruge darivatelja krvi, Crvenkapljica, a čiju izradu je financirao Gradski ured za zdravstvo:

 

Inače, takvi Projekti česta su praksa u visoko razvijenim zemljama, a u cilju osiguravanja novih generacija darivatelja krvi u budućnosti. Osim vrtića, u planu imamo i prilagođene Power Point prezentacije za srednje škole i fakultete. Spomenuto sa sobom nosi višestruku dobit, s obzirom na to da su darivatelji krvi osobe dobrog zdravstvenog stanja, pa bi se osim samog promoviranja darivanja krvi ujedno promovirao i zdrav način života, zdrave životne navike kao i zdravi stilova života.

Kako ćemo mnogo puta ponoviti, a razlog tomu je što to smatramo gorućim problemom- činjenica da stanovništvo Zagreba stari.

Kada kažemo 'gorući problem', mislimo na:

a) Prema strukturi udjela starijih osoba od 65 godina po županijama Hrvatske u ukupnom broju starijeg pučanstva (N = 758.633) na prvom mjestu Grad Zagreb (N = 136.770 ili 18,03%). (izvor: Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za 2014. godinu)

b) Uz to, u Gradu Zagrebu su u cijeloj Hrvatskoj najviše primjetni procesi starenja stanovništva. Od 2011. do 2012. godine broj stanovnika Grada Zagreba starijih od 65 godina povećao se za oko 3000.

c) Udio starijih osoba u sveukupnom stanovništvu Grada 2012. godine iznosio je 17,6% (taj udio 2011. godine iznosio je 17,3%, a 2001. 14,9%) (izvor: Socijalna slika Grada Zagreba 2012.)

d) U usporedbi s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, udio starijih osoba bilježi blagi rast, veći nego u ostalim dijelovima države, istovremeno udio mlađeg stanovništva stagnira i bilježi manji pad od hrvatskog prosjeka (izvor: Socijalna slika Grada Zagreba 2012.)

 

Spomenuto nas dovodi do velikog problema.
S jedne strane za realnost imamo to da stanovništvo Zagreba postaje sve starije, a s druge strane to nosi pojačanu potrebu za krvlju, ali i manju mogućnost onih koji krv mogu darovati.

I upravo zato moramo dati sve od sebe da stvorimo kontinuiran krug, a koji bi konstantno i bez prestanka osiguravao nove generacije dobrovoljnih davatelja krvi.

A to se može postići jedino predanim radom, edukacijom, edukacijom, edukacijom, informiranjem i promoviranjem važnosti darivanja krvi.

 

Mnogo je ciljeva koje smo pred sebe stavili. Ali najvažniji naš cilj je učiniti Zagreb vodećim gradom u Europi i svijetu po broju dobrovoljnih darivatelja krvi, u ukupnom broju stanovništva, a koji će biti rezultat kontinuiranog osiguravanja novih generacija dobrovoljnih darivatelja krvi, podizanja razina svijesti građana za njihove bolesne sugrađane, kontinuirane edukacije, informiranja i promocije.

 

Iako mlada Udruga, ostvarili smo zamjetne rezultate. Inicirali smo i organizirali u HZTM Dan darivatelja krvi RH u listopadu 2014., Svjetski dan darivatelja krvi u lipnju 2015. godine, Dan darivatelja krvi RH u listopadu 2015.

Radio Sljeme i Udruga darivatelja krvi u kolovozu 2015. godine uputili su javni apel našim sugrađanima da se odazovu na darivanje krvi, a zbog smanjenih zaliha u ljetnim mjesecima. Jer, (ponajviše) u ljetnim mjesecima, zbog turističke sezone, vrućina, većeg broja prometnih nesreća, a samim time i povećanog broja operacija, često se susrećemo sa smanjenim zalihama krvi (u RH samo hrvatski državljani mogu biti darivatelji krvi).

U prosincu 2015. godine primili smo Nagradu 'Medicina', jednu od najvećih nagrada Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nagrada „Medicina“ dodjeljuje se za humanost i etičnost u čast i slavu Medicine, Domovine i Čovjeka, u znak zahvale u spašavanju ljudskih života.
Nagrada “Medicina” uručena nam je na svečanoj sjednici dana 17.12.2015. godine s početkom u 13:00 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Na Svjetski dan bolesnika, 11. veljače 2016. godine. suorganizirali smo veliku akciju darivanja krvi u Crvenom Križu Zagreb. Ista se održala u prostorijama Crvenog Križa Zagreb, Ilica 223. 

U veljači 2016. godine u eteru radija Antena Zagreb informirali smo slušatelje o važnosti darivanja krvi.

18.03.2016. organizirali smo akciju koja je uključivala najmlađe "Crvenkapljica i prijatelji". Bila je to akcija edukacije, prva te vrste u RH, a koja je za cilj imala približiti najmlađima crvenu kap i stvoriti pozitivne temelje i stav prema krvi i darivanju krvi. Akciju Crvenkapljica i prijatelji su ujedno podržali i Atlantic Grupa d.d., Kraš, Ožujsko, Carlsberg.

Isto tako, obilježili smo Dan darivatelja krvi RH u listopadu 2016. godine velikom akcijom darivanja u HZTM.

U novu 2017. godinu ušli smo organizacijom velike akcije darivanja krvi te uz pomoć Grada Zagreba, darivateljima krvi smo u HZTM dijelili ulaznice za mušku i žensku slalomsku utrku koja se održavala na Sljemenu, za Snježnu kraljicu.

Na Cvjetnom trgu u Zagrebu, naša maskota Crvenkapljica pridružila se obilježavanju Međunarodnog dana medicinsko-laboratorijskih djelatnika i Svjetskog dana zdravlja. Povodom Međunarodnog dana medicinsko-laboratorijskih djelatnika (15. travnja) i Svjetskog dana zdravlja (7. travnja), Hrvatska komora zdravstvenih radnika, strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost i Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo organizirali su akciju ‘Uzorak nije samo broj, nego čovjek’ uz potporu Zaklade ‘Hrvatska kuća srca’ i Zaklada Ana Rukavina.
Za više informacija, ljubazno molimo posjetiti stranicu Zaklade Ana Rukavina 

Iznimno nam je drago što smo i mi bili dijelom ove predivne i hvalevrijedne akcije.

 

Želimo nastaviti Udrugu darivatelja krvi razvijati, ostvariti svoje planove i aktivnosti i nadamo se da će nam se mnogi u tome pridružiti, a kako bismo zajedničkim snagama promovirali važnost darivanja krvi, u spašavanju ljudskih života.

 

 

 

U nastavku Vam donosimo Statut Udruge darivatelja krvi:

 

Na temelju članka 13 Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14),  skupština Udruge darivatelja krvi održana 18.09.2015.g. donijela je:

 

STATUT

UDRUGE DARIVATELJA KRVI

 

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti  članova i načinu vođenja popisa članova,  tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica,  izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je : UDRUGA DARIVATELJA KRVI

Skraćeni naziv Udruge je UDDK

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

Udruga darivatelja krvi je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga darivatelja krvi je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je:  okruglog oblika promjera 3 cm. U sredini ima stiliziranu kap krvi kao simbol darivanja s upisanim tekstom uz rub koji glasi „Udruga darivatelja krvi“.

                                                                     

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

ll

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja darivanja krvi, poticanja istog, skrbi o darivateljima, reguliranje njihovih prava kod poslodavaca te pri zdravstvenoj zaštiti te pružanja pomoći svojim članovima.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području  socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

-informiranje javnosti o radu, ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima djelatnosti

-okupljanje i organiziranje svih zainteresiranih za rad na promicanju ideje dobrovoljnog darivanja krvi

- jačanje suradnje sa Zavodom za transfuzijsku medicinu, Hrvatskim Crvenim križem te svim srodnim institucijama i udrugama u Hrvatskoj i izvan nje

-organiziranje akcija darivanja krvi te ostalih humanitarnih akcija

-organiziranje susreta darivatelja krvi na lokalnoj i državnoj razini

-razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih međunarodnih saveza udruga

-pružanje usluga prehrane (»toplog obroka«), napitaka i bezalkoholnih pića, bez namjere stjecanja dobiti, svoje članove u svojim poslovnim prostorijama i prostorima dok se obavlja djelatnost udruge

-pružanje materijalne i ine pomoći svojim članovima

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost rada udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

-pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge, značajnim događajima, pisanim izvješćima, na službenim internetskim stranicama Udruge, na posebnim skupovima ili na neki drugi prikladan način

-putem medija

lll

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba

Članovi mogu biti redovni i počasni.

Redovno članstvo se stječe dvojako:

1.Činom darivanja krvi na području Republike Hrvatske

2.Pravne i fizičke osobe koje nisu darivale krv ali pomažu, potiču ili podržavaju ideju darivanja krvi.

Počasno članstvo stječe se temeljem odluke izvršnih tijela udruge osobama zaslužnim za promicanje ideje darivanja krvi.

Članak 10.

Članom udruge postaje se upisom u popis članova Udruge koji vodi tajnik udruge.

Popis članova vodi se elektronski i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština udruge određuje iznos godišnje ili mjesečne članarine a članstvo vrijedi godinu dana od dana učlanjenja.

Članak 12.

Prava, obaveze i odgovornosti članova su:

-plaćanje članarine

-sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge

-čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

-čuvanje i podizanje ugleda Udruge

                                                                

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

-dragovoljnim istupanjem

-neplaćanjem članarine

-isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke u slučaju neplaćanja članarine. Odluku o isključenju iz Udruge donosi Predsjednik Udruge zbog nepoštivanja odredbi Statuta, neplaćanja članarine, narušavanja ugleda Udruge ili ako je član radio protivno ciljevima i interesima Udruge. Isključeni član ima pravo žalbe na odluku o isključenju u roku od 15 dana od dana dostave odluke Skupštini udruge a ona ima dužnost riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga ili u srodne međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Član nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća. Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

-Skupština

-Predsjednik

-Tajnik

-Nadzorni odbor

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Sačinjavaju je svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja .

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.

Redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu te utvrđuje dnevni red, dan, vrijeme i mjesto održavanja. Predsjednik je dužan sazvati skupštinu kada to zatraži najmanje trećina članova iste. U svom zahtjevu za sazivanje sjednice, predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dostave zahtijeva,prema dnevnom redu predlagatelja,  sazvat će je predlagatelj uz prijedlog dnevnog reda, vremena i mjesta održavanja.

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili trećina redovitih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, na početku Skupštine prisutni članovi javnim glasovanjem određuju osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova koji se za prisutnost na sjednici najavljuju najmanje 5 dana prije zakazanog termina održavanja iste.

Članak 22.

Skupština udruge:

-utvrđuje politiku rada Udruge

-usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune

-usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge

-odlučuje o promjenama ciljeva i djelatnosti Udruge

-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-bira i razrješava predsjednika, tajnika i članove Nadzornog odbora

-bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu

-imenuje i opoziva likvidatora udruge

-daje smjernice za rad udruge

-odlučuje o žalbama članova na odluku o isključenju iz članstva Udruge

-odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge

-donosi odluku o statusnim promjenama

-odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost tijela udruge.

 

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik udruge. Predsjednika udruge bira Skupština udruge na mandat od četiri godine.

Članak 24.

Predsjednik:

-zastupa Udrugu

-saziva Skupštinu Udruge

-rukovodi radom Skupštine Udruge

-vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

-odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge

-upravlja imovinom Udruge

-podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge

-brine se o upoznavanja javnosti s radom Skupštine Udruge

-sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge

-dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

-donosi odluku o isključenju člana iz udruge

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom , statutom i aktima udruge

 

Članak 25.

Za svoj rad, Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

TAJNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Tajnik.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge na mandat od četiri godine, za obavljanje stručno-administracijskih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

    Članak 27.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Predsjednik/Skupština ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom. Utvrđuje da li je rad tijela udruge u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima udruge. Posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge. Nadzorni odbor ima 7 članova od kojih su po jedno mjesto na raspolaganju predstavnicima Hrvatskog Crvenog križa, Zavoda za transfuzijsku medicinu i Skupštini darivatelja krvi Grada Zagreba. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine. Sjednice NO-a se održavaju po potrebi, potrebna je natpolovična većina članova a odlučuje se većinom prisutnih.

VI

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

-novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

-novčana sredstva koje Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica iz lokalne i područne samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

-nepokretne i pokretne stvari Udruge

-druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenim statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

VlI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina će pripasti nekoj srodnoj udruzi ili ustanovi ili zakladi temeljem odluke Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine Udruge

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština a on zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Statut udruge donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova nakon sprovedene rasprave.

Članak 32.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Zagrebu, 18.09.2015.g.